free accordion menu module
Jan 11, 2017

Fællesspisning i Landsbyhuset, Ø. L. Præstegårdsvej 18

Mar 2, 2017

Generalforsamlinger i Forsamlingshuset

Mar 5, 2017

Øster Lindet Lokalråd. Generalforsamling


Mandag d. 20. marts 2017 Kl. 19.30 i Øster Lindet Forsamlingshus.

Kategori: General
Skrevet af: karl

 Dagsorden:     1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

                     2. Beretning.

                     3. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

                     4. Fastsættelse af kontingent.

                     5. Indkomne forslag.

                     6. Valg af bestyrelse:

                                                           På valg:   Mikael Rindom

                                                                           Erik Carstensen

                                                                           Martin G. Lund

                                                                           Bente Witt

                    7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

                                                           På valg:   Frede Michaelsen og Ellinor Jensen

                    8. Valg af revisor:           På valg:   Birthe Kristensen

                    9. Valg af revisorsuppl.: På valg:   Kirstine Lauridsen

                  10. Eventuelt.
                 
                  Venlig hilsen   
Bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen taler lektor Annette Aagaard Thuesen, SDU, Center for Landdistriktsforskning , SDU.

Jan 10, 2017

Cecilie Frøkjær kom ikke

Men det gjorde Peter Qvortrup Geisling!

Se billeder HER

 

Kategori: General
Skrevet af: karl

 Tv-lægen reddede stort arrangement i Øster Lindet.

Landsbyforeningen i Øster Lindet har gennem de seneste 3 år afholdt et stort foredragsarrangement i januar måned, og i år ingen undtagelse. Den har tidligere haft besøg af Café Hack-værten Søren Dahl, Tv-værten Hans Pilgård og sanger Dorthe Kollo. I år skulle den have haft besøg af tidligere TV2-vært Cecilie Frøkjær fredag d 20. januar. 
3 dage før melder hun fra uden nogen begrundelse, og det til et udsolgt arrangement, hvor 300 gæster har købt billet til både mad og foredrag. Gode råd er dyre. Hendes booking bureau prøver at skaffe nye emner, men det er svært med så kort varsel. Det lykkedes at skaffe en aftale i hus med den kendte foredragsholder Lotte Heise, men da kontrakten dagen før skulle udfærdiges, havde hendes manager misforstået nogle ting, så den aftale røg på gulvet.

Heldigvis lykkedes det at få lavet en aftale i sidste øjeblik med Tv-lægen Peter Qvortrup Geisling med foredraget ‘Giv dit liv et serviceeftersyn’. Og sikke et foredrag! Han tog publikum med storm med sin fantastiske evne til at formidle tunge lægefaglige emner, så helt almindelige mennesker forstår det - iblandet den nordjyske underfundige humor. Det var et særdeles fremragende og underholdende foredrag, der gav rigtig meget stof til eftertanke. Aftenen kunne ikke have blevet bedre. Landsbyforeningen kan konkludere, at det blev et succesfuldt afbud fra Cecilie Frøkjær.