Lindehuset

Lindehuset er en lille institution med børn fra 0 til 6 år. Alle kender hinanden - små lærer af de store, og de store lærer at tage hensyn til de små. 
I Lindehuset er de overordnede værdier: tryghed, nærværd, omsorg og tid.