Her ses de faste tider huset er i brug.

                   Se de øvrige tider, hvor hallen er optaget HER

 

Haltimer 2023 2024 x