Her ses de faste tider huset er i brug.

                   Se de øvrige tider, hvor hallen er optaget HER

 

 Haltimer 2022 2023