Aktiviteter i Lokalhistorisk Forening for Øster Lindet Sogn

Øster Lindet Sogns Lokalhistorisk Forening 

afholder den udsatte generalforsamling onsdag d. 15. sept. kl. 19,30 i Øster Lindet Forsamlingshus.

Efter generalforsamlingen holder Flemming Nielsen fra Egernsund et foredrag han kalder:

”Man i e` tyn – å kuen i e balle” der er kaffebord midt i foredraget.

Vi åbner kl. 18,30 med en lille udstilling – Entre kr. 50,00

Venlig hilsen bestyrelsen.


Aflyst: Året udflugt 2021
i samarbejde med Eftermiddagshøjskolen er planlagt til onsdag den 9. juni,

Og går til Dybbølcentret mv.  

Se annoncering senere

Ovenstående er under forudsætning af, at coronaen ikke sætter forhindringer i vejen.

Arkivet er åbent hver tirsdag i vinterhalvåret fra kl. 14 – 16 eller efter aftale.

Bestyrelsen består af følgende:
Kaj Frandsen tlf. 60726184 - Hedda Fuglsig tlf. 20916323 – Kirsten Fredsted tlf. 74846260 – Knud Termansen tlf. 30347517 - Flemming Fogh tlf. 23748159 – Kasserer uden f. best.Tove Marschall tlf. 74846314