Aktiviteter i Lokalhistorisk Forening for Øster Lindet Sogn

29. 01. 2021: OBS!

Generalforsamlingen onsdag den 24. februar må på grund af Corona situationen desværre aflyses.

Den udsatte Generalforsamling annonceres senere, og vil formentlig blive afholdt senere i foråret, eller måske først til efteråret afhængig af, hvordan situationen udvikler sig.


Generalforsamling 2021 er onsdag den 24. februar.

Kl. 18,30 er der en udstilling med en del af arkivets materialer.

Kl.  19,30 Generalforsamling

Efter generalforsamlingen er der kaffebord.

Efter kaffepausen vil Flemming Nielsen fra Egernsund give et festligt synnejysk indlæg

med titlen: ”Man i e ’tyn – å kuen i e balle


Aflyst: Året udflugt 2021
i samarbejde med Eftermiddagshøjskolen er planlagt til onsdag den 9. juni,

Og går til Dybbølcentret mv.  

Se annoncering senere

Ovenstående er under forudsætning af, at coronaen ikke sætter forhindringer i vejen.

Arkivet er åbent hver tirsdag i vinterhalvåret fra kl. 14 – 16 eller efter aftale.

Bestyrelsen består af følgende:
Kaj Frandsen tlf. 60726184 - Hedda Fuglsig tlf. 20916323 – Kirsten Fredsted tlf. 74846260 – Knud Termansen tlf. 30347517 - Flemming Fogh tlf. 23748159 – Kasserer uden f. best.Tove Marschall tlf. 74846314