Aktiviteter i Lokalhistorisk Forening

Onsdag den 20. februar 2019

kl 18,30 i Forsamlingshuset : Lokalhistorisk udstilling

kl 19,30 Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening.

Vi mindes kort 11.11. 1918. 

Efter generalforsamlingen fortæller pens. chefanklager i Kolding Henrik V. Hansen

om gestapo agent ” Kamæleonen Jenny Holm”

Jenny Holm var født i 1917 og var gestapo agent under besættelsen, men skiftede side i krigens slutning.

Hør om hendes talrige elskere og ofre, og om hendes videre skæbne. 

Onsdag den 12. juni 2019

Udflugt  -Arr. Lokalhistorisk Forening / Eftermiddagshøjskolen

Nærmere oplysninger annonceres senere.