free accordion menu module
Apr 5, 2017

Klargøring af Tennisbanerne den 6. og 7. april.


Torsdag den 6. april, ved 8 tiden, kommer to mænd fra Vej og Park og hjælper os med klargøring af den ene bane. Vi skal stille med mindst to mand til denne opgave. Jo flere der møder op, jo lettere bliver arbejdet med klargøringen.
Da vi må låne kommunens tromle til fredag middag, skal den anden bane laves inden dette tidspunkt.
Har lige fået besked fra Vej og Park, derfor denne korte deadline...
Hilsen Tennisudvalget.

Kategori: General
Skrevet af: karl