Billedarkiv

Har du billeder af noget, der er sket her i området, du gerne vil dele med andre, så er det her, du gør det. Fortæl os, hvad mappen skal hedde, og vi laver en mappe med navnet, sender et link til dig, så du kan uploade dem med hjælp af Picasa. Du kan også låne os billederne, så gør vi det for dig. Max 10 billeder om året.

Billeder fra Gymnastik HER
Billeder fra Fastelavn HER
Billeder fra Trine Gadeberg HER
Billeder fra Lotte Heise HER 
3 billeder fra Ingolfs besøg d. 29. 10. 2017 HER
Billeder fra indendørs Krolf indvielse og spil HER
Billeder fra høsthudstjeneste HER
Billeder fra Cyklegudstjenesten i Luthers tegn HER
Billeder fra Krolf-stævne 24 06 2017 HER
Billeder fra Skt. Hans Aften 2017 HER
Billeder fra en tur til Mandø HER
----------------------
Festugen 2017
Dag 1 2017 Gudstjeneste HER   
Skat-tunering, byvandring og alt det andet. 2017 HER 
Billeder dag 2 HER  
Billeder dag 3HER 
Billeder dag 4 Lindehuset på festpladsen HER 
Billeder dag 4 aften HER 
Billeder dag 5 HER 
Billeder dag 5 Krolf HER 
Billeder dag 6 Krolf HER 
Billeder dag 6 mest for børn HER  
Billeder dag 7 Her  
Team-Rynkeby holdt pause i Øster Lindet HER
Fest teltet bliver rejst og er klar på tre timer. SE DET HER
Billeder fra Konfirmationen 2017 HER
Igen i år 2017 tog vi en tur til Højer for at se påskeæg. Se billeder  HER
Billeder  Gym. opvisning 2017 HER   Hold og Puslinge  Micpospringmix Juniormix 
Starup Unge Piger   Blandet Spring og Udmarch

SE BILLEDER FRA DILETTANT 2017 HER 
Billeder fra Fastelavn 2017 HER
Billeder fra Peter Qvortrup Geisling i Landsbyhuset 20. 01. 2017   HER
Billeder fra Adventskoncert 2016 HER
Billeder fra Julemandsvækning 2016 HER
Billeder fra Koncert med Papaya HER
Billeder fra da mejeriet blev brækket ned
HER
Billeder fra Menigheds-udflugt 2016 HER
Billeder fra krolf 25-06-16 HER
Billeder fra Sct. Hans 2016 Her
Billeder fra Visionsmøde i Landsbyhuset 2016 HER
----------------------------------------------
Festugebilleder 2016 her under

Billeder dag 1
 HER 
Billeder dag 2  HER 
Billeder dag 3  HER  
Billeder dag 4 Børnehaven 
HER   
Billeder dag 4 aften 
HER 
Billeder dag 4 Revy 
HER  
Billeder dag 5 formiddag 
HER  
Billeder dag 5 eftermiddag 
HER  
billeder dag 5 aften 
HER 
Billeder dag 6 Krolf HER 
Billeder dag 6 aften HER 
Billeder dag 7  HER
Billeder dag 7fodbold  HER
-------------------------------------------------
Billeder fra korenes 80 års jubilærumskoncert

Billeder fra Konfirmation i Øster Lindet 2016

Billeder fra indsættelsen af vor nye præst Joanna Petersen HER
Billeder fra Gymnastikopvisningen 2016. Puslinge,   MicrospringmixFrøknerne fra Gram  BRS og afslutning. 
Billeder fra Forsamlingshusets nye toiletter HER
Billeder fra Fastelavn 2016 HER
Billeder fra Dorthe Kollo 22-01-2016 HER
Billeder efter regn den 27-12- 2015 HER
Billeder fra Julemandsvækning 2015 HER  
--------------------------------------------------------------------------- 

Billeder fra Gospelroots & Spirekoret i Landsbyhuset 22-11-2015 HER
Billeder fra indvielse af Aktivitetscenteret HER
Billeder taget af Gunnar, Rundkørslen og Banerne ved 1913-bygningen HER
Billeder fra udflugt til Jelling 2015 HER
Billeder fra Gril på Oasen 2015 HER
Billeder fra Skt. Hans Aften 2015 HER
Billeder fra Landsbydag 2015 HER
Billeder fra festugen 2015 dag HER  og fra Krolf samme dag HER
Billeder fra festugen 2015 dag 6 HER
Billeder fra festugen 2015 dag 5 HER
Billeder fra festugen 2015 dag 4 HER
Billeder fra festugen 2015 dag 3 HER
Billeder fra festugen 2015 dag 2 HER
Billeder fra festugen 2015 dag 1 HER
Billeder fra gym. opvisningen 2015 HER Film HER
Billeder af solformørkelse 20.03.2015 HER
Billeder fra renoveringen af 1. sal i 1913bygningen HER
Billeder fra Dilettant 2015 HER
Billeder fra Fastelavn 15.2.2015 HER
Billeder fra Hans Pilgaard i Landsbyhuset 22.1.2015 HER  
-------------------------------------------------------------------------
Billeder fra Julemandsvækningen 2014 HER
Billeder fra Forsamlingshusets 120 års dag  HER
Billeder fra udflugt til Flensborg d. 16.8.2014 HER
Billeder fra gril på Oasen 2014 HER
Billeder fra krolf den 28 juni 2014 HER
Billeder fra Skt. Hans Aften 2014 HER
Billeder fra landsbydagen 2014 HER
Billeder fra festugen 2014 dag 7 Her
Billeder fra festugen 2014 dag 6 HER  og fra krolf HER
Billeder fra festugen 2014 dag 5 HER
Billeder fra festugen 2014 dagHER
Billeder fra festugen 2014 dag 3 HER
Billeder fra festugen 2014 dag 2 HER
Billeder fra festugen 2014 dag 1 HER
Billeder fra konfirmationen 2014 HER
Billeder fra gymnastikopvisningen 2014 HER og Grethes HER
Billeder fra Fastelavn 2014 HER
Billeder fra Dilettant 2014 HER
Billeder fra Søren Dahl i Landsbyhuset 30.01. 2014 HER
Så kom der muld på i skolegaarden  20. 01. 2014 HER
Billeder fra Markus Kjærs vindue 2014 HER
-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Billeder fra stormen d. 28. 10. -2013 HER
Billeder fra U6 stævnet 1. sept. 2013 HER
Billeder fra Menighedsudflugt 2013 HER
Billeder fra Gril på Oasen 2013 HER
Billeder fra Sogneturen HER
Billeder fra da kunst kom til byen HER
Billeder fra Sankt hans 2013 HER
Billeder fra Landsbydagen 2013 HER
Billeder fra Eftermiddagshøjskolens udflugt 29-05-2013 HER
Billeder fra festugen 2013 HER
Stork over Stenderup 04.05.2013 HER
Holdbilleder fra gym. opvisningen 23.03.2013 HER
Billeder fra gym. opvisningen 23.03.2013 Her

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Billeder fra Indvielsen af Motionscentret (Grethe Mamsen) 2.12.2012 Her
Billeder fra flytning af Motionscentret (Grethe Mamsen)  1.12.2012 Her
Billeder fra Julemandsvækning og Julemarked (Grethe Mamsen) 2.12.2012Billeder fra sjov fredag, (Malene Mamsen) HER
Billeder fra fastelavn 2013 HER
Billeder fra øveaftnerne på årets Dilettant HER
Billeder fra julemandsvækning 2012 HER
Billeder fra menighedsudflugt 2012 HER
Billeder fra landsbydagen 2012 HER
Billeder fra festugen 2012 HER
Billeder fra festugen 2012 dag 1 HER
Billeder fra Gymanstikopvisning Grethe Mamsen HER
Billeder fra Gymnastikopvisning Karl Petersen 2012 HER
Billeder fra fastelaven 2012 HER
Nedrivning af hus på Terpvej 10-02-2012 HER
Solnedgang over Stenderup 14-01-2012 HER