free accordion menu module

23. august 2018

 

Denne aften er der en særlig gudstjeneste, idet det er en
• konfirmandindskrivningsgudstjeneste og en
• forklaringsgudstjeneste
Det betyder, at de forskellige led, som en gudstjeneste består
af, vil blive forklaret.
Alle må være med, og vi byder de kommende konfirmander
velkommen.
Der bydes på en kop kaffe/ te bagefter.
Hilsen fra menighedsrådet.