free accordion menu module

23. nov. 2017

Vandværket

 

Så har vandværket fået taget prøver for det meget omtalte stof Desphenyl-chloridazon prøverne er taget af de 3 boringer vandværket har og alle. Der er ikke fundet spor af stoffet i boringerne

Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsmiddel efter stoffet chloridazon, også kaldet Pyramin, som tidligere blev brugt som ukrudtsmiddel i produktion af roer, rødbeder og løg. Midlet har været forbudt i Danmark siden 1996.

Miljø- og Fødevareministeriet har i september 2017 henstillet til de danske vandværker, at de skal teste drikkevandet for stoffet.

Samtidig kan vi oplyse at nedrivningen af Terpvej 16 er godt i gang og forventes færdig i løbet af kort tid.

Hele arealet vil blive udlagt som græsplæne.

Her ses Gunnar med papiret der siger at vores vand er godt. SE FLERE BILLEDER FRA NABOGRUNDEN HER


gunnar