free accordion menu module
Mar 5, 2017

Øster Lindet Lokalråd. Generalforsamling


Mandag d. 20. marts 2017 Kl. 19.30 i Øster Lindet Forsamlingshus.

Kategori: General
Skrevet af: karl

 Dagsorden:     1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

                     2. Beretning.

                     3. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

                     4. Fastsættelse af kontingent.

                     5. Indkomne forslag.

                     6. Valg af bestyrelse:

                                                           På valg:   Mikael Rindom

                                                                           Erik Carstensen

                                                                           Martin G. Lund

                                                                           Bente Witt

                    7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

                                                           På valg:   Frede Michaelsen og Ellinor Jensen

                    8. Valg af revisor:           På valg:   Birthe Kristensen

                    9. Valg af revisorsuppl.: På valg:   Kirstine Lauridsen

                  10. Eventuelt.
                 
                  Venlig hilsen   
Bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen taler lektor Annette Aagaard Thuesen, SDU, Center for Landdistriktsforskning , SDU.