free accordion menu module

10. 01. 2022

Øster  Lindet Sogns Lokalhistorisk Forening

deler her i januar vort lille blad  ”Glimt”  ud til alle i sognet, og til tidligere beboer i Øster Lindet. Hvis man ønsker det, kan man ved den lejlighed også støtte foreningens arbejde, ved at købe et medlemskort til kr. 50,00. ( Det er selvfølgelig frivilligt. )

Normalt går vi til døren og aflevere ”Glimt” direkte til beboerne, men på grund af coronaen vælger nogen af uddelerne, at lægge ”Glimt” i postkassen.

Vedlagt  ”Glimt” lægger vi så en seddel med oplysninger om, hvordan man kan støtte Foreningen med et medlemskort.

( Der kan betales ved overførsel til bank eller ved Mobil Pay. som oplyst på sedlen )

God læsning af vort lille blad, og godt nytår til alle.