free accordion menu module

02. 06. 2021

Øster Lindet Sogns Lokalhistorisk Forening.

Afholder den udsatte generalforsamling onsdag d. 15. sept. kl. 19,30 i Øster Lindet Forsamlingshus.

Efter generalforsamlingen holder Flemming Nielsen fra Egernsund et foredrag han kalder:

”Man i e` tyn – å kuen i e balle” der er kaffebord midt i foredraget.

Vi åbner kl. 18,30 med en lille udstilling – Entre kr. 50,00

Venlig hilsen bestyrelsen.