free accordion menu module

29. 01. 2021

Øster Lindet Sogns Lokalhistorisk Forening.

Generalforsamlingen onsdag den 24. februar må på grund af Corona situationen desværre aflyses.

Den udsatte Generalforsamling annonceres senere, og vil formentlig blive afholdt senere i foråret, eller måske først til efteråret afhængig af, hvordan situationen udvikler sig.