free accordion menu module

9. feb. 2018

 

Øster Lindet Lokalråd.

Generalforsamling

Torsdag d. 1. marts 2018

Kl. 19.30

Øster Lindet Forsamlingshus.

Dagsorden:                     1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

  1. 2. Beretning.
  2. 3. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget.
  3. 4. Fastsættelse af kontingent.
  4. 5. Indkomne forslag.
  5. 6. Valg af bestyrelse:

                                   På valg:   Peter Bojsen (villig til genvalg)

                Gunnar Kloppenborg  (villig til genvalg)

                                                   Bruno Bennedsen (villig til genvalg)

  1. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

                                   På valg:   Frede Michaelsen  og Ellinor Jensen

  1. 8. Valg af revisor:   Kaj Frandsen
  2. 9. Valg revisorsuppl.: Kirstine Lauridsen
  3. 10. Eventuelt.

Venlig hilsen

Bestyrelsen.