free accordion menu module

18. 09. 2020

Ved valgforsamlingen i Øster Lindet den 16. september 2020 blev følgende valgt til menighedsrådet for perioden 2020 – 2024:

Henning Jensen, Landboelsgade 4, Øster Lindet
Ellinor Jensen, Bakkevænge 18, Øster Lindet
Ib Clemmensen, Østervænge 5, Øster Lindet
Allan Jensen, Dixensvænge 7, Øster Lindet
Lene Kristina Bennedsen, Lindevej 3, Øster Lindet

Som stedfortrædere valgtes:
Shirley Lausen, Terpvej 29, Øster Lindet
Heidi Rasmussen, Bakkevænge 6, Øster Lindet
alle 6630 Rødding

Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste senest onsdag 14. oktober 2020 kl. 20.00.
Der skal vælges 5 personer til menighedsrådets funktionsperiode på 4 år.
Kandidatlisten:
- skal afleveres på en særskilt blanket, som findes på
www.km.dk eller kan fås ved henvendelse til formanden for valgbestyrelsen, Birthe Kristensen
- skal udfyldes med mindst 1 – og højest 5 personer.
- skal underskrives af 5 stillere.
- der skal gøres opmærksom på, om kandidaterne skal opstilles sideordnet eller i prioriteret rækkefølge.
- kan afleveres alle hverdage i tidsrummet kl. 18.00 – kl. 20.00 fra 17. september 2020 og senest 14. oktober 2020 til:
Birthe Kristensen, Bakkevænge 4, Øster Lindet, 6630 Rødding tlf.: 74846173 eller
Kirsten Fredsted, Østervænge 9, Øster Lindet, 6630 Rødding tlf.: 74846260