free accordion menu module

24. 08. 2020

Konfirmation 2020 i Øster Lindet Kirke
Der er i år ni konfirmander. På grund af Corona deles de på to
hold for at gøre plads til flere pårørende.
Derfor:
Gudstjeneste 30.-8. kl. 10.15 med konfirmation og
Gudstjeneste 30.-8. kl. 11.15 med konfirmation
Se evt. navnene på konfirmanderne på kirkens hjemmeside:
sogn.dk/oesterlindet
Har du telegrammer, du gerne vil aflevere via kirken, kan det
ske ved menighedslokalerne, Præstegårdsvej 18, fra kl. 9.30.
Hilsen fra Menighedsrådet.