free accordion menu module

19. 08. 2020

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Onsdag den 16. september kl. 19.30
i menighedslokalerne, Præstegårdsvej 18

Valgforsamling for alle medlemmer af
Folkekirken i Øster Lindet Sogn.

Dagsorden:
Velkomst
Valg af dirigent
Menighedsrådsformanden beskriver arbejdet i rådet
Opstilling af kandidater
Kandidaternes egen præsentation
Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
Gennemgang af afstemningsregler
Skriftlig afstemning
Optælling af stemmer og annoncering af resultatet
Valg af stedfortrædere
Orientering om mulighed for indlevering af andre
kandidatlister
Eventuelt

Du er med til at bestemme din kirkes fremtid, mød op, tag
naboen med, præg dit sted.
Der er kaffe/te på kanden.
Vi glæder os til at se dig.           
MENIGHEDSRÅDET