Da der kun var indkommet en liste til medlemmer af menighedsrådet ved tidsfristens udløb, bortfaldet valget den 8. november 2016.
De valgte er Birthe Kristensen, Kirsten Fredsted, Inger-Lise Vernersen, Helge Jensen og Vivi Kjeldsen; som suppleanter er det Henning Jensen og Ellinor Jensen.
Rådet konstituerer sig på et senere møde.

Menighedsrådet har konstitueret sig således:
Formand  Birthe Kristensen
Næstformand og kasserer Helge Jensen
Forretningsfører Eva Schmidt
Sekretær Vivi Kjeldsen
Kirkeværge Kirsten Fredsted
Kontaktperson xxxxxxxxxxxxx

Suppleanter:
Henning Jensen
Ellinor Jensen 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

Kirkekoncert i Ø. Lindet Kirke torsdag den 19. januar 2017

Musik fra 500 år med

Sine Nomine fra Vejen, Spillefolket fra Ø. Lindet og organisten.

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-


HVAD KIRKEMARKEN GEMTE OG METALDETEKTOREN OPSPOREDE

-KRIG OG KÆRLIGHED

På kirkemarken fik jeg af menighedsrådet lov at gå en tur med min metaldetektor tilbage i sommeren 2015. 

Dette i min egenskab af amatørarkæolog med lokal tilknytning til sognet: Jeg er opvokset på Øster Lindet gamle præstegård.

Kirkemarker er særlig interessante, fordi der er en høj sandsynlighed for, at nogle af de mange mennesker, man ved har færdes omkring kirkerne i mange hundrede år, kan have tabt, glemt eller gemt noget.

Når man går med metaldetektor kan man finde metal som ligger i jorden ned til cirka 30 centimeters dybde. 

Lad mig dele typiske fund gjort med metaldetektor op i tre forskellige overkategorier:

 Nyere metal skrot: Øldåser, kapsler, tuber, bondejern, søm, skruer og beslag.

 Sjove metal genstande, som fortæller en historie, selvom det ikke er gammelt nok til at være danefæ og derfor ikke skal på museum: Vægtlodder, bondeknapper, patronhylstre, tinsoldater, lommeure, mønter, pyntebeslag, musketkugler og fingerbøl.

  Metal, som er i danefæklassen: Danefæ er et gammelt dansk ord for herreløst gods. Det nævnes første gang i Christian den Femtes Danske Lov fra 1683. Men allerede Valdemar Sejrs Jyske Lov fra 1241 siger, at herreløst gods tilhører kongen/staten: Nedgravede skatte og andre fund af guld og sølv tilhører staten. Dertil kommer bronze. Samt alle mønter fra før år 1536. Dertil kommer desuden genstande af kulturhistorisk værdi, trods deres beskedne metalværdi. Det kunne f.eks. være bronzespænder fra oldtid eller middelalder. Eller bly tenvægte eller vægtlodder. 

(Kilde: www.natmus.dk. Se eventuelt meget mere på Nationalmuseets hjemmeside om dette)

 Sidstnævnte kategori skal, uanset hvem, der finder det, indleveres på det lokalmuseum, som har ansvaret for fundområdet. Hvis de på lokalmuseet vurderer, at der sikkert er tale om danefæ, bliver det videresendt til Nationalmuseet i København, som foretager den endelige danefævurdering og udbetaling af danefægodtgørelse. Ofte får lokalmuseet lov at beholde  fundene.

 Hvad kirkemarken gemte: 

 Jeg fandt to sjove metalgenstande med hver sin historie. De historier skal I have her:

 1) Vi starter med kærlighedshistorien: Jeg fandt en Regard kondom æske.

Produktionsåret er efter alt sandsynlighed 1957. På dette tidspunkt håndpakkedes råkondomerne, som blev importeret fra USA. Det foregik ved "Aktieselskabet Regard Aarhus Gummivarefabrik" i Ole Rømersgade 42.

 2) Børn har inspireret af voksne, til alle tider, leget krig. Det gælder også på denne mark.Her lå en lille, minikanon støbt i bronze. Ud fra stilen at bedømme, sikkert fra tiden omkring 1864.

Skribent: Marie Aagaard Larsen, som 1 år efter ovenstående fund, sammen med sit

Team Rainbow Power, blev finder af Danmarks største vikingeguldskat
 

Nedenstående foto: Poul Nørgaard Pedersen

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Søndag den 28. august

er der indskrivningsgudstjeneste kl. 10.30. Hvis vejret er godt, bliver gudstjenesten udendørs bag ved 1913- bygningen over for kirken. Efter gudstjenesten går forældre og konfirmander med præsten og får klaret det formelle; når de er færdige er der hotdogs til alle kirkegængere. I tilfælde af regn, holdes gudstjenesten i kirken; men vi går over i menighedslokalerne til samme traktement. Alle er velkomne.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konfirmationsforberedelse i Øster Lindet Sogn 2016-17Konfirmationsforberedelsen i Øster Lindet i 2016-17 vil ligesom i den forgangne sæson foregå onsdag morgen fra kl. 8.00 - 9.30. Vi begynder med en udendørs indskrivningsgudstjeneste for konfirmanderne og deres forældre søndag den 28. august kl. 10.30 ved landsbyhuset i Øster Lindet. Her bliver konfirmanderne i forlængelse af gudstjenesten indskrevet (husk at medbringe dåbsattest på den vordende konfirmand). Yderligere detaljer vil blive oplyst i august efter skolestart og vil komme som beskeder via de respektive skoler og via Nytirsdag.  

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-