free accordion menu module

19. 03. 2019

Corona forholdsregler omkring KIRKEN i Øster Lindet
Opdateret 24/3-2020
Ingen gudstjenester, foreløbig til og med 13. april, anden påskedag

Påskekoncert 31.-3. aflyst
Begravelser/ bisættelser gennemføres med det deltagerantal, som myndighederne anviser
Konfirmation udsættes til søndag den 30. august kl. 10.30
Ingen dåb eller bryllup
Ingen minikonfirmation og konfirmandunderundervisning
Ingen menighedsrådsmøder
Ingen personale- og aktivitetsudvalgsmøder
Kirken og toilettet ved kirken aflåst
Anbefalinger: Find en gudstjeneste online, find din bibel frem, brug din salmebog
Præsten kan stadig kontaktes til en telefonsamtale

Vi glæder os til at se jer alle i god behold, når dette er slut

Menighedsrådet